இடுகைகள்

பரங்கிப்பேட்டைக்கும் சேலத்துக்கும் என்ன தொடர்பு?